Zoals je vast weet, eindigt ongeveer één op de drie huwelijken in Nederland in een scheiding. Sinds 2019 dalen de cijfers licht, maar dit is mogelijk toe te schrijven aan de Corona-crisis en de oververhitte woningmarkt, waardoor koppels hun scheiding uitstellen. Hoe dan ook is er een behoorlijke kans dat je met een scheiding te maken krijgt: in je eigen relatie of in die van mensen om je heen. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is het van groot belang om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Ouders blijf je immers levenslang.

Als scheiden niet in onderling overleg lukt

Een redelijk aantal scheidenden slaagt erin om zelf de benodigde afspraken te maken en alle regelzaken af te handelen. Dat is onder dit gesternte dan in feite het meest gunstige scenario. Er is echter ook nog een flinke groep bij wie dat niet lukt. Als je bedenkt dat ongeveer 80% van alle scheidingen door de vrouw in gang wordt gezet en dus geen gezamenlijke keuze betreft, is dat ook niet zo raar. Emoties ten aanzien van elkaar als ex-partners kunnen het sluiten van compromissen en het maken van goede afspraken in de weg staan en soms zelfs helemaal onmogelijk maken.

Alsnog scheiden via de rechtbank

Op dat moment heb je twee keuzemogelijkheden: de gang naar de rechter maken of er met een mediator uit proberen te komen. Doorgaans is scheiden met een juridische procedure het laatste redmiddel en dat is vaak terecht: het duurt – zeker bij de huidige wachttijden door Corona – erg lang, je hebt geen invloed meer op de regeling die wordt opgelegd, het kost veel geld en het verslechtert de onderlinge verhoudingen veelal nog verder.

In begeleid onderling overleg

Dan is er alsnog in onderling overleg uitkomen onder (bege)leiding van een bemiddelaar geen gek idee, maar het aanbod is enorm en hoe weet je of je een goede kiest? Voor koppels uit Nieuwegein is Mediator Nieuwegein een aanrader, omdat daar een ervaren en hooggewaardeerde mediator zit. Voor mensen uit andere delen van het land biedt Dé ScheidingsMediator een landelijk netwerk van ervaren en erkende scheidingsmediators om jullie door het moeilijke maar noodzakelijke proces van uit elkaar gaan te loodsen. Hier werken mensen die een juridische of financiele achtergrond hebben en daarnaast bedreven zijn in constructieve gespreksvoering en inzicht hebben in de emoties die bij een scheiding (kunnen) spelen. Jullie krijgen dus beiden de gelegenheid om aan te geven wat het uit elkaar gaan met je doet, waardoor het in veel gevallen daarna alsnog mogelijk blijkt om over dingen die afgehandeld moeten worden goede afspraken te maken.