ICT recht valt eigenlijk onder intellectueel eigendomsrecht, aangezien alles wat betrekking heeft op uitvindingen, ideeën, concepten of vormgevingen beschermd worden binnen dit juridisch recht. Een inbreuk op intellectueel eigendom is onder meer het schenden van auteursrecht of het ontstaan van een datalek. Bij ICT-opdrachten is doorgaans een algemeen verbintenissenrecht van toepassing op de opdrachtovereenkomst. Verschillende situaties vragen om juridisch advies en support om er zeker van te zijn dat het intellectueel eigendom van producten, diensten, data of gegevens optimaal beschermd is en veilig wordt gesteld. Voor kwesties waarbij het ICT recht in het geding komt, kun je terecht bij Lawfox. Hier werken advocaten die gespecialiseerd zijn in de uiteenlopende aspecten die bij intellectueel eigendomsrecht komen kijken.

Support van ervaren advocaten

Bij Lawfox kun je terecht voor begeleiding op gebied van ICT en recht, intellectueel eigendomsrecht en ontwikkelingen rondom privacy aangelegenheden. Praktische oplossingen worden gezocht bij conflicten en ondersteuning geboden bij het opstellen van contracten, overeenkomsten of documenten. Ervaren advocaten draaien hun hand niet om in het tackelen van technisch complexe vraagstukken.  Als ondernemer kun je met verschillende problemen te maken krijgen, waarbij jouw product of uitvinding kan worden gestolen. Elk ICT-conflict of probleem kan met de hulp van advocaten bij Lawfox worden verholpen. Doortastend wordt alles in werking gesteld om jouw idee, product of merkidentiteit te beschermen en te voorkomen dat jouw intellectueel eigendom wordt geëxploiteerd. Wanneer je te maken krijgt met mislukte softwareontwikkelingen, plagiaat of datalekken, kun je rekenen op praktisch en efficiënt support.

ICT-data veiligstellen

ICT recht valt onder intellectueel eigendomsrecht, waarbij creaties van de geest worden beschermd tegen exploitatie, identiteitsdiefstal of conflicten. Als onderneming creëer je unieke producten, bedrijfskenmerken en data, die je veilig wilt stellen. Verschillende intellectuele producten vallen onder de bescherming, zodra deze kunnen worden overgedragen, er beslag op kan worden gelegd of wanneer er een pandrecht op kan worden gevestigd. Om problemen te voorkomen dien je het intellectueel eigendom zorgvuldig vast te leggen en veilig te stellen. Gespecialiseerde advocaten in intellectueel eigendomsrecht kunnen je hierin begeleiden en voorzien van deskundig advies. Zo heb je alles juridisch kortgesloten en kun je rekenen op adequate begeleiding zodra juridische kwesties zich voordoen.

Gespecialiseerd support in ICT-recht

Advocaten bij Lawfox zijn gespecialiseerd in ICT-recht als onderdeel van intellectueel eigendomsrecht en zijn op de hoogte van de regelgeving en privacy voorwaarden, zoals deze wettelijk zijn gesteld. Specifieke kennis en ervaring wordt ingezet om jouw onderneming te voorzien van uitstekend support bij juridische aangelegenheden. In begrijpbare taal wordt uitgelegd waar je rekening mee dient te houden om jouw producten, uitvindingen of creaties veilig te stellen, om exploitatie of identiteits- of merkdiefstal te voorkomen. Dagelijkse ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, zodat je kunt vertrouwen op actuele kennis en kunde en kan worden ingesprongen bij problemen in diverse rechtsgebieden. Internationale bedrijven, organisaties en multinationals kunnen een beroep doen op de expertise van advocaten bij Lawfox voor alle ICT-recht aangelegenheden.