We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen: globalisering en snelle consumptie heeft de aanzienlijke impact van logistieke processen op het milieu overduidelijk gemaakt. Zonder de forwarding-industrie staat de wereldwijde handel echter stil, dus het is vitaal dat duurzaamheid op verschillende logistieke procesniveaus wordt geïntegreerd. Maar hoe gebeurt dit eigenlijk, en welke stappen moeten vooruitstrevende bedrijven nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen?

Groene vervoersopties

Bij de selectie van vervoersmiddelen draait het tegenwoordig niet enkel om kosten en snelheid. De ecologische voetafdruk staat steeds meer centraal bij vervoerskeuzes, en innovatieve forwarders neigen daarom naar groenere alternatieven, zoals treinen, of kiezen voor vrachtwagens die zuinig zijn op energie en die optimaal zijn ingepland qua route.

En dat is niet alles, want ook de scheepvaartsector ziet verandering: nieuwere schepen zijn ontworpen om brandstofefficiënter te zijn, en er wordt bovendien geëxperimenteerd met alternatieve, schonere brandstoffen.

Efficiënte routeprognose

Forwarding kan een stuk gemakkelijker worden door van tevoren de meest efficiënte routes in te plannen. Zo wordt er niet alleen gescoord op tijd, maar ook op de verminderde brandstofconsumptie en bijbehorende uitstoot. Real-time data staan aan de basis om routes dynamisch aan te kunnen passen aan de veranderende omstandigheden, wat de efficiëntie verder verhoogt.

Minimalisatie van lege ritten

In plaats van een lege vrachtwagen te laten terugkeren na een levering, wordt er steeds en steeds vaker gebruik gemaakt van platforms die vraag en aanbod in de transportsector matchen.

Het zijn dit soort digitale marktplaatsen die bedrijven in staat stellen om lege vrachtwagenruimtes te benutten, met de potentie dat het aantal onbenutte ritten sterk afneemt. Dit gaat gepaard met kostenbesparingen, evenals een mogelijke vermindering van de CO2-uitstoot!

Verduurzaming van magazijnen en opslag

Duurzaamheid eindigt niet bij transport – Forwarders kijken ook naar de efficiëntie en duurzaamheid van hun magazijnen en andere distributielocaties. Hierbij kan het gaan om tal van technologie vorderingen die de duurzaamheid van de logistieke processen omhoog schroeven. 

Dit gebeurt aan de hand van tal van technische hoogstandjes, waaronder zonnepanelen, energie-efficiënte verlichting en koelsystemen, alsmede het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. 

Net zo belangrijk zijn de hoeveelheden afval terugdringen, bijvoorbeeld door het hergebruik van verpakkingsmaterialen en het systematisch inschakelen van effectieve recyclingprogramma’s.Meer weten over hoe duurzaamheid in forwarding en shipping in de praktijk te werk gaat? Bij Broekman Logistics wordt het verduurzamen van de logistieke expertisegebieden serieus genomen. Met een grenzeloze ondernemersvisie en een focus op daadkracht en oplossingen, het doel is om een positieve impact te maken en samen verder te bouwen aan duurzame ontwikkelingen. Bezoek de website voor meer informatie over de logistieke diensten en hoe er weloverwogen duurzame keuzes worden gemaakt in de wereld van forwarding.