Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen. Daarbij is er ook een groot tekort aan plaatsen in verzorgingshuizen. De overheid bezuinigt op ouderenzorg en er is een tekort aan personeel omdat te weinig mensen kiezen voor een beroep in de zorg. Om veilig thuis te kunnen blijven wonen zijn soms wel hulpmiddelen nodig. Een rollator, steunzolen of beugels in het toilet of de badkamer. Het belangrijkste doel daarvan is voorkomen dat een oudere ten val komt of op een andere manier gewond raakt of ernstig in de problemen komt. Zeker als een oudere alleen woont is het belangrijk om goed in de gaten te houden of de dagelijkse dingen nog goed gaan of dat er meer hulp moet worden ingezet.

Een val heeft vaak verstrekkende gevolgen

Wanneer een oudere ten val komt dan heeft dit vaak ernstige gevolgen. Vaak leidt een val tot een gebroken heup. Het hangt dan van de conditie af of een operatie nog mogelijk is om de heupkop te vervangen. Een broze oudere kan een dergelijke ingreep vaak niet aan en dan rest uitsluitend nog palliatieve zorg om het overlijden zo comfortabel mogelijk te maken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een oudere die ernstig ten val komt in veel gevallen binnen anderhalf jaar overlijdt. Niet direct aan de val maar wel aan de indirecte gevolgen. Een oudere die minder mobiel is boet in aan conditie en dat heeft zijn weerslag op de algehele gezondheid.

Zelf hulpmiddelen bestellen

Veel standaard hulpmiddelen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Als je ze zelf moet betalen kun je ook zelf beslissen waar je ze koopt. Online bestellen bij ProBrace. Deze webwinkel heeft alles wat je nodig hebt om veilig in en buitenshuis te kunnen functioneren. Ook als er blessures zijn en je hebt bijvoorbeeld krukken of een mitella nodig dan kun je die direct bestellen. Andere hulpmiddelen, om te lezen, dingen van de grond op te pakken, een beker of bestek te kunnen vasthouden of een vergrootglas om het lezen te vergemakkelijkend kun je ook online kopen.

Wanneer is thuis wonen niet meer verantwoord?

Zelfstandig wonen wordt een risico als er sprake is van dementie of van dusdanige lichamelijke beperkingen dat er grote risico’s zijn. Hulpverlening kan veel doen, maar er zijn geen mogelijkheden om iemand 24 uur per dag, 7 dagen in de week te helpen en in de gaten te houden. Een dementerende die het gas laat branden kun je helpen door de gaskraan dicht te draaien of de kookplaat te verwijderen. Wanneer iemand met dementie gaat dwalen dan kan diegene met behulp van een GPS tracker worden opgespoord en weer veilig thuisgebracht. Maar als er te vaak incidenten zijn dan wordt thuis blijven wonen te belastend, ook voor naasten die mantelzorg verrichten. Dan is er geen andere mogelijkheid dan een plekje in een zorginstelling.