Er zijn in 2022 weer meer verkeersongelukken gebeurd dan in 2021. Daarnaast vinden er 130.000 bedrijfsongevallen plaats per jaar en worden er 150.000 personen door een hond gebeten. Een ongeval of hondenbeet kan voor vervelend en zelfs blijvend letsel zorgen met schade tot gevolg.

Voor het claimen van letselschade na een ongeluk of beet van een hond kunt u een letselschade advocaat inschakelen, zoals een letselschade advocaat in Utrecht als u het ongeval daar overkomen is.

Inbreuk op de gezondheid door een ongeval

Een ongeval kan zorgen dat er een inbreuk op uw gezondheid wordt gemaakt. Veel voorkomend letsel als gevolg van een ongeluk is bijvoorbeeld whiplash letsel. Maar ook breuken, hersenletsel of zelfs een dwarslaesie komt voor als gevolg van een ongeluk.

De vraag is nu wat u kunt doen als er sprake is van een inbreuk op uw gezondheid door een ongeluk. Wie is hiervoor aansprakelijk, welke letselschade wordt er vergoed en wat kan een letselschade advocaat in Den Haag voor u betekenen als u schade in uw gezondheidssituatie lijdt.

Welke schadeposten worden vergoed bij letsel?

Letselschade en dus gezondheidsschade bestaat uit alle kosten die gemaakt worden, schade in het inkomen door arbeidsongeschiktheid en smartengeld.

Kosten en inkomensschade valt onder de materiële schade. Deze schade typeert zich doordat deze schade op geld waardeerbaar is. Bij immateriële schade of smartengeld is dit anders. Smartengeld is juist een vergoeding voor het leed als gevolg van het feit dat uw gezondheid schade heeft opgelopen. Onder smartengeld vallen onder andere pijnklachten, angstklachten en psychische klachten. Want ook psychisch leed is een aantasting van uw gezondheid, namelijk de geestelijke gezondheid.

Kosten die vergoed worden bij letselschade

Alle kosten die gemaakt worden als gevolg van een ongeluk dienen vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Vaak is dit overigens een schadeverzekeraar. Zo zijn alle motorvoertuigen in Nederland verplicht verzekerd. Maar ook de meeste bedrijven en hondenbezitters hebben een aansprakelijkheidsverzekering die de schade van het letselschade slachtoffer betalen.

Bij kosten kunt u met name denken aan een vergoeding om de gezondheidsschade te beperken of te behandelen. Denk hierbij aan het verplicht eigen risico, maar ook kosten voor behandelingen van de fysiotherapeut en de psycholoog bij psychische klachten.

Voeding van belang bij letsel

Voeding is ook heel belangrijk bij letsel. Want goede voeding zorgt ervoor dat letsel beter en sneller geneest. Denk bijvoorbeeld aan eiwit, dit voedingsmiddel zorgt ervoor dat wonden genezen. Maar ook gezond eten is belangrijk. Bijvoorbeeld groente en voedingssupplementen.

Verzekeraars zijn vaak niet genegen om voedingskosten te vergoeden na een ongeluk. Dit ten onrechte. Het staat immers vast dat goede voeding zorg kan dragen voor een betere genezing van letsel. Vraag uw letselschade advocaat daarom altijd om een budget te claimen bij de verzekeraar voor goed en gezonde voeding ter genezing van het letsel.

Bent u aangereden, gewond geraakt onder werktijd of bent u gebeten door een hond? In veel gevallen heeft u dan recht op een letselschadevergoeding. Hieronder vallen niet alleen medische kosten en smartengeld, maar ook kosten die u maakt voor gezonde voeding, extra eiwitten of voedingssupplementen ter snellere en betere genezing van het letsel.