Na het overlijden van een dierbare volgt een verdrietige periode. Terwijl emoties de boventoon voeren, moet er van alles worden geregeld. Het wordt er niet eenvoudiger op als jij verantwoordelijk bent voor het vereffenen van de erfenis (nalatenschap). Dit houdt in dat je ervoor zorgt dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan. Meestal gebeurt dit na beneficiaire aanvaarding. Je krijgt dan wel de erfenis, maar bent niet met je privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden. Maar ook (het vermoeden van) een negatieve erfenis is een mogelijk scenario. Als je zeker weet dat de erfenis negatief is, kun je de erfenis verwerpen. Bevind jij je ook in een dergelijke situatie? Dan is het cruciaal om zorgvuldig te werk te gaan. Alleen op die manier voorkom je dat de schulden van de erfenis voor jouw rekening komen. 

In dit blog voorzien we je van belangrijke tips. De beste raad die we je kunnen geven, is het raadplegen van een erfrecht advocaat. Op die manier ben je ervan verzekerd dat het vereffenen van de erfenis tot een goed einde wordt gebracht.

Is er sprake van (het vermoeden van) een negatieve erfenis? Volg dan deze tips op: 

• Beschik niet over goederen van de erfenis voordat je die beneficiair hebt aanvaard; 

• Maak na het advies van de erfrechtadvocaat een keuze tussen het beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis;

• Pak het vereffenen van de nalatenschap zorgvuldig op; 

• Geef een professional de opdracht tot vereffening of laat een professionele vereffenaar benoemen.

Waarom moet je uiterst zorgvuldig te werk gaan? 

Als je kiest voor zuivere aanvaarding, dan erf je samen met de eventuele andere erfgenamen alle bezittingen en schulden. Bij een negatieve erfenis betekent dit dat je de schulden met je eigen geld moet betalen. In het ergste geval zijn ook privé-eigendommen zoals je eigen huis niet veilig. Het is belangrijk om te weten dat je een erfenis niet alleen zuiver aanvaardt door een schriftelijke verklaring bij de griffie van de rechtbank af te leggen. Want met sommige handelingen kun je de erfenis stilzwijgend zuiver aanvaarden, bijvoorbeeld door goederen te bezwaren of te verkopen. Het kan al worden gezien als een daad van stilzwijgende zuivere aanvaarding als je de woning van de overledene leegruimt of geld opneemt van zijn of haar bankrekening. Daarom is het verstandig om eerst een keuze te maken hoe je de erfenis aanvaardt. Daarna kun je aan de slag met de afwikkeling van de nalatenschap. 

Waarom beneficiaire aanvaarding vaak de beste optie is

Je bent in principe gevrijwaard van de schulden van de overledene als je de erfenis beneficiair aanvaardt. Dat is ook zo als je de nalatenschap verwerpt. Maar wanneer je het vermoeden hebt dat de overledene voornamelijk schulden heeft achtergelaten, is verwerpen niet altijd de beste oplossing. In bepaalde gevallen zitten daar haken en ogen aan. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een erfgenaam kinderen heeft die minderjarig zijn. Na verwerping worden die erfgenaam, omdat zij volgens het wettelijk erfrecht plaatsvervangend erfgenaam zijn. Het is complex om voor hen een nalatenschap te verwerpen. Daar dient de kantonrechter een machtiging voor te geven. Daarnaast kun je helemaal nergens meer aanspraak op maken in het geval je een erfenis verwerpt. Zelfs niet op spullen die niet waardevol, maar wel van emotionele waarde zijn. Daarom geldt dat het in verreweg de meeste gevallen de beste optie is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. 

Raadpleeg een advocaat erfrecht

Kies je voor beneficiaire aanvaarding, dan is het van belang om uiterst secuur te werk te gaan. Doe je dat niet, dan bestaat alsnog de kans dat je schulden zelf moet betalen. Het is goed om voor ogen te houden dat je samen met alle andere erfgenamen vereffenaar bent en de nalatenschap dus niet alleen mag afwikkelen. Daarnaast dien je een negatieve erfenis zo spoedig mogelijk te melden bij de kantonrechter. Indien dit nodig is, kan deze rechter maatregelen treffen richting de eventuele schuldeisers. Als je dit niet op tijd doet, kan dit alsnog vervelende gevolgen hebben voor je privévermogen. Maar hoe het ook zij, het vereffenen van een nalatenschap is nooit een eenvoudig gebeuren, bijvoorbeeld doordat je geen prettige verstandhouding hebt met je mede-erfgenamen. Ook is het een mogelijkheid dat de samenstelling van de erfenis zo ingewikkeld is dat je er zelf onmogelijk wijs uit kunt worden. 

Daarom is het verstandig om advies in te winnen bij een advocaat erfrecht. Die beschikt over diepgaande kennis en kan als professionele vereffenaar optreden. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over juridische zaken en dat geeft je de ruimte om op een waardige manier afscheid te nemen van je dierbare. Een erfrechtadvocaat kan door de rechtbank ook benoemd worden tot vereffenaar.