Wanneer men het heeft over duurzame energie komen er nogal eens misvattingen naar boven. Vaak gaat het over hardnekkige onjuistheden die kunnen zorgen voor onrealistische verwachtingen of zelfs een onterechte afkeer van duurzame oplossingen. We zetten een aantal van deze onwaarheden op een rijtje, om u zo eerlijk en goed te informeren.

Stoppen met fossiele bandstoffen gaat snel

Eeuwenlang is de samenleving afhankelijk geweest van fossiele brandstoffen. Nu we steeds meer kennis hebben over onze impact op de aarde, zijn we tot de conclusie gekomen dat we moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Niet alleen omdat deze niet onuitputtelijk zijn, maar ook door de uitstoot van broeikasgassen die een negatieve impact hebben op ons klimaat. De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kost echter tijd. Denk bijvoorbeeld aan woningen die moeten worden omgebouwd of windmolenparken die moeten worden aangelegd. Het gaat om ingrijpende aanpassingen in de samenleving. Zoals altijd heeft nieuwe technologie de tijd nodig om de oude te vervangen. Toch is het, wanneer u over financiële middelen beschikt, zeker raadzaam om uw huis vast klaar te stomen voor een aardgasloos tijdperk.

Duurzame energie is duur

Dit is een argument wat veel gebruikt wordt door mensen die zich verzetten tegen de overgang naar duurzame energiebronnen. Dat duurzame energie duur is, is echter een misvatting. Fossiele brandstoffen zijn juist erg goedkoop. Maar, energiebronnen met een duurzame bron zijn relatief gezien óók goedkoop, alleen iets duurder dan fossiel. We zijn als samenleving gewend dat de kosten van elektriciteit erg laag zijn en zijn daarom sneller geneigd om duurzame energie duur te vinden. Maar, als we kijken naar de hoeveelheid elektriciteit we jaarlijks verspillen, kunnen we stellen dat elektriciteit over het algemeen te goedkoop is om er bewust mee bezig te zijn.

Met waterstof los je een groot deel van de problemen op

Over het algemeen zijn mensen erg enthousiast over waterstof en dat is begrijpelijk. Het verbruik van deze energiedrager stoot namelijk helemaal geen CO2 uit. Probleem opgelost, toch? Helaas is dit niet het geval. In tegenstelling tot veel primaire energie, zoals houtskool, aardolie of aardgas, kunnen we waterstof niet uit de grond pompen of uit een mijn halen. Voor het creëren van waterstof is nu nog olie of gas nodig. Je kan dus wel auto’s laten rijden op deze energie, maar daarmee verplaats je het probleem alleen maar. Wie weet, kunnen we in de toekomst wel waterstof maken zonder het gebruik van fossiele brandstoffen, maar voor nu is het nog geen passend alternatief.